יהודים – מכשול לשלום

rocks_blocking_a_road

שירות החוץ של האיחוד האירופי מסר לפני ימים אחדים בהודעה רשמית כי התוכנית לבניית התנחלות חדשה בעומק הגדה המערבית "מסכנת את השלום". עוד נמסר כי "ישראל הבטיחה שלא להקים עוד התנחלויות". הודעת הגינוי מתייחסת לתוכנית הישראלית ליישובם מחדש של מפוני ההתנחלות עמונה, ומצטרפת לגינויה החריף מצד מחלקת המדינה האמריקנית, שבה נטען כי היא "פוגעת באינטרסים של ישראל". הדאגה של האיחוד ושל מחלקת המדינה האמריקנית לשלום ולאינטרסים שלנו מחממת את ליבנו. אבל אולי בכל זאת כדאי שקודם לכן תדאיג אותם סכנת ההתנחלות המוסלמית באירופה?