גוליבר היה כאן קודם

למאמרה של דפנה שמורק-נתניהו "זאת ועו"ד, ועוד ועוד" על השפה המשפטית, כבר כתב על כך יהונתן סוופט בספרו "מסעי גוליבר" לפני שלש מאות שנים.

הספר הוא סטירה על חריפה, כולל על המערכת המשפטית, וכולל קטע מיוחד המתייחס לשפה המשפטית.

כדאי להתאמץ ולקרוא.

בברכה

משה זונדר ( לא עיתונאי )

 

תשובת מחברי הספר "זאת ועו"ד":

בספרנו בעמוד 12 נזכרים הדברים שכתב סוויפט וכתבו אחרים כמו שייקספיר על השפה המשפטית.

אכן חלק מהעניינים שנזכרו בספר כבר נותחו בשפות זרות. החידוש בספר הוא שזו הפעם הראשונה שהשפה המשפטית בעברית ניצבת על שולחן הניתוחים, ואנו מציעים גם דרך אופרטיבית כיצד ניתן לשפרה ברוח תנועת השפה הפשוטה. כמו כן יש עניינים על השפה המשפטית שאפילו בספרות הזרה לא נותחו מעולם.

בברכה,

רן לוסטיגמן