הסתה ל"שלום"

גליון 148, ב' באייר התשע"א 06-13.05.2011

מהדו"ח השנתי של המכון לחקר האנטישמיות והגזענות על שם סטפן רוט ומרכז קנטור באוני' תל-אביב עולה, כי חלה עלייה עקבית במספר האירועים האנטישמיים שנרשמו בעולם בעשור האחרון, וכי יש יחס הדוק בין מספר האירועים האנטישמיים לבין גודל הקהילה הפלסטינית באותה מדינה. עתה לא נותר לנו אלא לשנן את האמת שאין לערער אחרי נכונותה: "שלום עושים עם אויבים". אבל כשנזכרים בכך שגם לנו יש זכות קיום, אין לשכוח כי עם אויבים אנטישמים צוררים עושים רק מלחמה – ומנצחים בה.