חצי מהחצי

ב-1922 נדרשנו על ידי הבריטים לוותר על מרבית שטחה של מולדתנו, ולחלוק אותה עם ערביי ארץ ישראל, "חסרי המדינה". אך בתיאבונם, הם תמיד חמדו את החלק הקטן שנותר לנו, ושוב אולצנו לחלוק אותו עם ערביי ארץ ישראל, שגם בשלב זה נותרו כביכול "חסרי מדינה משלהם", וכן הלאה

‎קריאה

הציונות הגדולה של הרצל, בלי מיתוסים

בניגוד לאנטישמיות הדתית, זיהה הרצל את המימד הכלכלי-חברתי של האנטישמיות המודרנית: מעורבות היהודים בשכבת הבורגנות האירופית והתחרות מצדם, הפכו את האנטישמיות לנחלת כל המעמדות בחברה, ואפילו בצרפת "הנאורה" העיתון שניסה לעמוד לימינו של דרייפוס, נאלץ בלחץ דעת הקהל להיכנע

‎קריאה

העיקר שיש את מי להאשים

מובילי "מדיניות הדיור החדשה" פעלו בשני מישורים: מצד אחד, הם עודדו את המוסדות למשכנתאות להגמיש את התנאים לקבלת משכנתאות ולביטוחן, עד כדי ויתור על מימון אישי כלשהו מצד הלווה; מצד שני, הם עמלו לבלימת הביקורת מצד מתנגדיהם תוך שהם מכנים אותם "מיושנים"

‎קריאה