הפשטנות היא כלכלית, ההטייה היא פוליטית* (מתוך הרצאה לזכרו של דוד בר-אילן במרכז האוניברסיטאי אריאל)

הבעיה אינה שכל כך הרבה עיתונאים הם אנשי שמאל, אלא שרבים מהם אינם מנסים להציג דעות נוגדות לשלהם ולדווח עליהן בדיוק ובהגינות, כדי שקוראיהם או צופיהם יקבלו בסיס מוצק לגיבוש דעתם

‎קריאה