Pikiwiki

עם בג"ץ ועם בצלם

שניים מן האתוסים המכוננים של הציונות, חלוציות ו"טוהר הנשק", נאבקים כיום על מעמדם בחברה הישראלית. שתי פרשיות הנמצאות על סדר היום הציבורי ממחישות את…

‎קריאה
judaism-1015469__180

מלחמת מעמדות

במסגרת הלינץ' הציבורי שעובר ד"ר רן ברץ, מועמד ראש הממשלה לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי, נשמטה עובדה אחת שהיא ככל הנראה הסיבה לכל מחול…

‎קריאה
Judea and S

זה הכל או כלום

פגישת ראשי המועצות ביהודה ושומרון עם ראש הממשלה בעניין החלת הריבונות הישראלית על שטחי יו"ש, היא הזדמנות טובה לבחון את האסטרטגיה של מועצת יש"ע…

‎קריאה