fisherman-239487__340

עד פה

מה לעשות, מסתבר כי תקופות של צבא על שלל צורות השירות שבו, מותירות רשמים, חלקם נעימים, אחרים פחות. השירות הצבאי גם "צובע" את דעת…

‎קריאה

הַבַּייקֶה

"עופר, אלוף נעוריה, לא זכה לפרי בטן מרעייתו. וייתכן כי זהו אחד מחסדיו של הבורא ישתבח שמו, אך קטונתי מלשפוט ולהבין את השוכן במרומים"

‎קריאה