angry-2765__340

על שליטים ונתינים

המשורר והוגה הדעות הסורי עלי אחמד סעיד אסבר, הידוע בכינויו אדוניס, עלווי ממחוז לטקיה שנולד ב-1930 ומתגורר בגלות צרפת מזה כמה עשורים, מבטא בשיריו…

‎קריאה

לול ענק לגידול תרנגולות

"מדוע אתה חוזר ושואל: כיצד הורגים אדם שאין אפשרות לשחזרו בתודעתו ובצורתו.
כיצד הורגים בן אדם בזדון בביתו או ברחוב,
או כיצד מתחשק לבן אדם להתפוצץ ולקחת אחרים עמו ברסיסים?
או כיצד שוחט אדם אדם הדומה לו בצורתו, כפי ששוחט טלה מיואש,
ולאחר מכן יתענג על ידי הנחת ראשו על חזהו,
כאילו מדובר באומנות מודרנית המוצגת במוזיאון ההרג העולמי?"

‎קריאה