פינוי מדירה – אין צורך בידע מוקדם

חתימה על חוזים מסוימים, למשל, חוזה שכירות, היא פעולה שגרתית יומיומית. זו אינה מצריכה ידע מוקדם מן הצדדים ופעמים רבות, החוזה הוא במתכונת סטנדרטית. הדבר נכון גם לגבי פינוי מדירה, אשר נדרש לעיתים, כאשר השוכר מפר את חוזה השכירות, מסרב לתקן את ההפרה וממשיך לשהות בנכס, שלא כדין. פינוי דייר בעייתי, דורש מן המשכיר להגיש תביעה לבית המשפט, הקרויה בעגה המשפטית: תביעה לפינוי מושכר.

משכירים רבים, אשר לא לקחו חלק בהליכים משפטיים בעבר, חוששים מסיטואציה שכזו אך חשוב מאוד לדעת כי פינוי מדירה איננו מצריך מן המשכיר, ידע מוקדם. בשל שכיחות התופעה של דיירים סרבנים ובשל הנזק הרב שתופעה זו גורמת למשכירים, ישנו הליך משפטי פשוט וייחודי, עבור משכירים, אשר מבקשים לפנות דייר מדירתם.

בית המשפט דן בתביעות הללו, תוך זמן קצר ומורה בצו על פינויו של השוכר.

דייר בעייתי – חשש של כל משכיר

ההחלטה האם למכור נכס או האם להשכירו, כרוכה פעמים רבות, בהתלבטות לא פשוטה. מחד, ההשכרה מאפשרת רווח כספי גדול יותר לאורך זמן. מאידך, משכירים ערים לכך כי שוכר בעייתי, עלול לגרום לנזק רב. אי תשלום שכר דירה, שיקים חוזרים, קנסות עירייה, קנסות של חברת החשמל וכיו"ב. כל אלו, הם מקצת הבעיות אשר עלול שוכר בעייתי, לגרום למשכיר. אין ספק כי בכך כי דייר בעייתי, הוא החשש הגדול ביותר של כל משכיר. במידה והשוכר מסרב לפנות את הנכס, ייאלץ המשכיר להגיש נגדו, תביעה של פינוי מדירה.

האם החשש משוכר בעייתי צריך למנוע, השכרת הדירה? בוודאי שלא! ניתן לנקוט באמצעי זהירות, כדי לצמצם את האפשרות של שוכר פרובלמטי. יש לבדוק כי השוכר עובד במקום עבודה מסודר, במשך תקופה ארוכה, כי הוא יכול לספק ערבויות כספיות למשכיר והמלצות של משכירים אחרים. כמו כן, חשוב מאוד לכלול בחוזה השכירות את חובתו של השוכר לתשלום כל חשבונות הדירה ואף להעביר על שמו את החשבונות הללו, לתקופת השכירות. כך, אם לא ישלם השוכר את החשבונות, יפנו הרשויות אל השוכר ולא אל המשכיר.

הגשת תביעה של פינוי דייר

היה והשוכר מסרב לפנות את הנכס, מוכרח המשכיר להגיש תביעה של פינוי מדירה לבית המשפט.

משכירים רבים פונים, טרם הגשת תביעה, אל המשטרה בתלונה על שהייתו שלא כדין של השוכר בנכס, אולם המשטרה איננה מוסמכת לטפל בעניין שכזה. על כן, על המשכיר יהיה תמיד להגיש תביעה של פינוי דייר. עבור רבים, הגשת תביעה, היא סיטואציה לא מוכרת ולכן, עולה חשש כי יש צורך בידע מוקדם לגבי נושא זה. תביעת פינוי מושכר היא תביעה פשוטה, הכוללת סעד אחד בלבד והוא סעד הפינוי. על המשכיר להגיש לבית המשפט את חוזה השכירות בינו ובין השוכר, להסביר בקצרה מדוע הוא מבקש פינוי מדירה ובזאת תמה חובתו של השוכר.

בתי המשפט פוסקים בתביעות פינוי מדירה, כעניין שבשגרה ועל כן, מבינים הם מיד כאשר מדובר בתביעה מוצדקת, הדורשת מתן צו פינוי כנגד השוכר.

עוד מידע משפטי בפורטל המשפטים – https://www.law4youth.com/

פינוי מדירה – דין עצמי

החשש מפני הגשת תביעת פינוי מושכר, יחד עם התסכול הגדול שחשים משכירים, בשל שהייתו הבלתי חוקית של השוכר בנכס, מובילה לא פעם לנקיטת דין עצמי. לא נוכל להדגיש זאת מספיק – דין עצמי הוא אסור. אין לנתק את החשמל בדירה, את המים או כל שירות אחר. אין להוציא את חפצי השוכר מן הנכס ואין להחליף את המנעול.

כל צעד כזה ודומה לו, הוא בלתי חוקי ולא זאת בלבד כי הוא אינו יעיל בפינוי הדייר, הוא עלול לסבך את המשכיר בתביעות משפטיות. תביעת פינוי מדירה, היא אחד ההליכים המשפטיים היעילים ביותר. בית המשפט דן בתביעות הללו, תוך זמן קצר ממועד הגשתן ועל כן, המשכיר יקבל צו פינוי נגד השוכר, ללא המתנה ארוכה.

לסיכום, סירובו של דייר, לפנות את הנכס, מאלץ את המשכיר, להגיש נגדו תביעת פינוי מושכר. משכירים רבים חוששים מהגשת תביעה, היות שהם סבורים כי יידרש להם ידע מוקדם בנושא. אולם, תביעת פינוי דייר, היא תביעה פשוטה מאוד, אשר במסגרתה, יטען המשכיר מהי סיבת הפינוי ויצרף את הראיות התומכות בטענתו.

 

תוכן עניינים

יצירת תרבות של נאמנות לשליט

הרטוריקות האלה חשובות, אפילו יגאל אומר כך, הוא האחרון שיגיד שלא.. אבל גם הפרקטיקה חשובה- אולי אפילו יותר. בפועל- כל המלחמות שתיארנו הונעו על ידי

סולטנות דלהי- 1206-1526

בכל המקומות שהאסלאם התיישב עד אז קראו אחד משני דברים- או שהוא הפך להיות הדת המרכזית בכל האזור או שתוך זמן מה הוא נסוג משם.

הטאנטרה השמאלית

הטאנטרה השמאלית- הראדיקלית- היא עדיין שורדת- יש שושלות של סגפנים יוגים טנטרים שמסתובבים כיחידים בהודו. אך בגדול הטנטרה כולה כמכלול פילוסופי טקסי משולב עברה מהפכה-המהפכה

הפיזיולוגיה היוגית

דיברנו על כך שיש בטנטרה מטפיזיקה לשונית, דיברנו על בולטות הצד הנקבי- האלות ודיברנו על הצד האנטינומי- המתמרד, פורק העול, פורץ הגבולות- טקסים מיניים, אכילת

טנטרות

יש פה קישור ל-2 השכבות הראשונות- מהשכבה הראשונה העצימו והרחיבו את רעיון החיבורים- הקישור בין המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס ומהשכבה השנייה לקחו והרחיבו והעצימו את רעיון ההנאה

דרום הודו

בסימסטר הזה דיברנו על דרום הודו, על תרבות הסנגם העתיקה של הדרום. על הבהקטי- התפתחה בדרום הודו ואח"כ התפשטה. על המקדש ועל הצ'ולה- המקדש במרכז

יצירת תרבות של נאמנות לשליט

הרטוריקות האלה חשובות, אפילו יגאל אומר כך, הוא האחרון שיגיד שלא.. אבל גם הפרקטיקה חשובה- אולי אפילו יותר. בפועל- כל המלחמות שתיארנו הונעו על ידי

סולטנות דלהי- 1206-1526

בכל המקומות שהאסלאם התיישב עד אז קראו אחד משני דברים- או שהוא הפך להיות הדת המרכזית בכל האזור או שתוך זמן מה הוא נסוג משם.

הטאנטרה השמאלית

הטאנטרה השמאלית- הראדיקלית- היא עדיין שורדת- יש שושלות של סגפנים יוגים טנטרים שמסתובבים כיחידים בהודו. אך בגדול הטנטרה כולה כמכלול פילוסופי טקסי משולב עברה מהפכה-המהפכה

הפיזיולוגיה היוגית

דיברנו על כך שיש בטנטרה מטפיזיקה לשונית, דיברנו על בולטות הצד הנקבי- האלות ודיברנו על הצד האנטינומי- המתמרד, פורק העול, פורץ הגבולות- טקסים מיניים, אכילת

טנטרות

יש פה קישור ל-2 השכבות הראשונות- מהשכבה הראשונה העצימו והרחיבו את רעיון החיבורים- הקישור בין המיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס ומהשכבה השנייה לקחו והרחיבו והעצימו את רעיון ההנאה

דרום הודו

בסימסטר הזה דיברנו על דרום הודו, על תרבות הסנגם העתיקה של הדרום. על הבהקטי- התפתחה בדרום הודו ואח"כ התפשטה. על המקדש ועל הצ'ולה- המקדש במרכז