כדאי לדעת

מדע הניוטוני

בשני האירועים האלה אנו מוצאים ויכוח על מה זה מלוכה. היא נעשית משהו יותר אנושי.

שחרור מהמדע

שחרור. החופש האנושי נובע מקבלת מרות התבונה. אני חופשי בגלל שאני מכיר את כל הסיבות

ההגמוניה הישראלית

הסרט "הגלולה" ,)1968( נעשה ע"י קבוצת יוצרים מקומית, מצולם בישראל, וכולל מאפיינים מקומיים – שפה

שנות ה-60 בקולנוע

הסרט שמדגים את זה באופן הטהורה ביותר הוא "המזח" שיצר כריס מרקר, שיש בו סיפור

פוסט מודרניזם

נחשב לסרט הפוסט-מודרני הראשון – הבשורה היא שאין אמת שהיא אבסולוטית או אובייקטיבית, האמת היא

קולנוע הגל החדש

הסיפור מתרחש במאה ה,12- נעשה בתקופה היסטורית מדומיינת שתאפשר לבמאי לומר דברים באופן פחות זהיר

קולנוע ניסיוני

היום נדבר על יוצרים שמנסים לעשות קולנוע שמשתלב בתוך השיח האינטלקטואלי, ולכן פונה לאליטה –