כדאי לדעת

הטאנטרה השמאלית

הטאנטרה השמאלית- הראדיקלית- היא עדיין שורדת- יש שושלות של סגפנים יוגים טנטרים שמסתובבים כיחידים בהודו.

הפיזיולוגיה היוגית

דיברנו על כך שיש בטנטרה מטפיזיקה לשונית, דיברנו על בולטות הצד הנקבי- האלות ודיברנו על

טנטרות

יש פה קישור ל-2 השכבות הראשונות- מהשכבה הראשונה העצימו והרחיבו את רעיון החיבורים- הקישור בין

דרום הודו

בסימסטר הזה דיברנו על דרום הודו, על תרבות הסנגם העתיקה של הדרום. על הבהקטי- התפתחה

מקדש טמילי גדול

המרכיבים שמחפשים בכל מקדש טמילי גדול. גם במקדשים הקטנים יש את זה במובן מסוים. השלישיה

שירת הסנגאם

ניתן גם לערב את הנופים ולהגיע לדקויות ספציפיות יותר. יש עוד 2 מצבים, קצת שוליים

ממלכת פאנדיה

בדרום היתה ממלכת פאנדיה – 365 כפרים- בכל יום בשנה כפר אחר אחראי לתמוך במלך.