בלוג

5 הרצאות אורח

הרצאת אורח ראשונה-   "מוטיבציה, שכר ותגמול" – מודלים שונים לשכר ומוטיבציה מאת: ד"ר ליעד

אתיקה

אתיקה- הגדרה  האתיקה בוחנת את ההתנהגות האנושית. התנהגות ראויה מאופיינת באימוץ ערכים מוסריים אליהם יש

.4 האדם כאזרח בארגון

  עד עכשיו עסקנו באדם כבורג במערכת ובמוטיבציה שלו בתור עובד, ועכשיו אנחנו מדברים על

לחץ ושחיקה

  התחלנו בתיאוריות מוטיבציה ובהן דיברנו רבות על השאיפה לספק את צורכי העובדים. אבל מה