%d7%a9%d7%95%d7%a4%d7%a8

הצום המכונן שלי

הדיבורים התחילו בתפילות ראש-השנה. בעיקר בהפסקות שבין העליות לתורה. התפילה נערכת בבית הקולנוע של המעברה, שהוסב בימים הנוראים לבית כנסת אחד גדול. זהו מבנה…

‎קריאה
pikiwiki_israel_44904_youth_movements_square_in_ness_ziona

היי יויה

חיפשתי " היי יויה" באינטרנט ומצאתי רק חיבור לשיר של כוורת. התפלאתי, כי אני נחשפתי לשיר הזה, שהוא מקאמה, כבר 15 שנה קודם הופעתו…

‎קריאה

מבצע "מצפה שלגים" (חלק ב')

מתארגנים עם כל הציוד על הגב. מישהו העלה חשש שחיילי גולני במוצב הישראלי עלולים לחשוב שאנו סורים ולירות עלינו. עלה בי רעיון, והלכתי בראש הטור עם גטקס. אין סורי עם גטקס, פסקתי כאילו חייתי שנים בצבא הסורי

‎קריאה