כדאי לדעת

קרב plassey

– קרב plassey- גם אנגליה וגם צרפת מריצות כל אחת מהם מועמד מטעמה על הירושה

סולטנות דלהי

סולטנות דלהי- 1206-1526- מדינה או נכון יותר 5 שושלות של סולטנים שישבו בדלהי. בתקופה זו

אלכימיה מהי?

יש עוד 2 עורקים בשני הצדדים- אחד שמזוהה עם השמש ואחד עם הירח. ההנחה היא

טנטרה

דיברנו הרבה בקורס על המוקשה- שחרור מן העולם, ממעגל הלידות. עקרון חשוב באופנישדות אך כדי